برگزاری سومین کنفرانس مشترک سازمان جهانی گردشگری و یونسکو

شهر استانبول میزبان برگزاری سومین کنفرانس مشترک سازمان جهانی گردشگری و یونسکو با هدف تقویت جوامع و میراث‌های زنده به واسطه گردشگری فرهنگی شد.

برگزاری سومین کنفرانس مشترک سازمان جهانی گردشگری و یونسکو

سومین کنفرانس گردشگری فرهنگی با همکاری سازمان جهانی گردشگری و یونسکو در استانبول ترکیه برگزار شد. در این کنفرانس تمام حاضران حمایت خود را از گردشگری فرهنگی به عنوان محرک حفاظت از میراث زنده، تسریع کننده خلاقیت در شهرها و گسترش منافع اجتماعی و اقتصادی گردشگری برای همگان، اعلام کردند.

در این اجلاس تاکید شد که نتیجه‌گیری کلیدی از همایش، نیازمند ارتباط قوی و روشن میان گردشگری، فرهنگ و ذی‌نفعان محلی است و سیاست‌ها و استراتژی‌های گردشگری فرهنگی، باید دیدگاه‌ها و منافع جوامع محلی را که می‌تواند به دستگاه‌های دولتی در ایجاد تعادل میان توسعه گردشگری و حفاظت از میراث کمک کند، در نظر بگیرند. همچنین در این نشست درآمد گردشگری در حفظ فرهنگ و توسعه جامعه به عنوان يك چالش کلیدی حکومت داری شناخته شد.

بیش از ۳۰ وزیر گردشگری حاضردر این اجلاس شرکت داشتند، جدایی ناپذیری گردشگری و فرهنگ و لزوم تعامل این دو، به نحوی که گردشگری، میراث فرهنگی را درنظر بازدیدکنندگان و جوامع محلی، کمرنگ نکند، از دیگر بحث‌های این کنفرانس بود.

اولین جلسه این نشست با موضوع بررسی پتانسیل گردشگری فرهنگی در کمک به تبدیل شهرها به محیط ها و مقاصدی پایدار و خلاق برگزار شد. در پایان این نشست تاکید شد که بخش های خلاق و فرهنگی می توانند به تقویت و فراهم سازی نوآوری در گردشگری فرهنگی و همچنین ایجاد یک ابزار برای حفاظت از میراث فرهنگی ملموس و ناملموس، بپردازند.

در روز دوم این رویداد به تاثیر توامان گردشگری مسئولانه و پیشرفت های فناوری در حفاظت از میراث فرهنگی ناملموس پرداخته شد که طی آن بر بهره گیری از نوآوری برای مدیریت بهتر، ارتقاء و حفظ میراث و همچنین ایجاد گردشگری فرهنگی قابل دسترس برای همگان تاکید شد.

به زودی بیانیه‌ای از سوی سومین کنفرانس مشترک سازمان جهانی گردشگری و یونسکو منتشر خواهد شد و تعهد متقابل همه شرکت کنندگان را برای تقویت مشارکت گردشگری و همکاری فرهنگی به عنوان محرک دستیابی به برنامه توسعه پایدار سازمان ملل نشان خواهد داد.

 

منبع : کجارو